Coaching zawodowy

Lekarz o specjalizacji ortopeda

Medycyna to nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz o sposobach ich zapobiegania i leczenia. Za prekursora medycyny uważa się Hipokratesa.

Podstawowe nauki medycyny to:

  • Anatomia
  • Biochemia
  • Biofizyka
  • Biologia medyczna
  • Embriologia
  • Fizjologia
  • Histologia
  • Immunologia

Lekarzem może nazywać się każda osoba, która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawani opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji.

Dobrego lekarza powinna cechować odpowiedzialność, spostrzegawczość, sumienność, samodyscyplina, dokładność, odporność na stres,  zdolność logicznego myślenia oraz umiejętność  nawiązania kontaktu z pacjentem.

Ortopedia – jedna z podstawowych specjalności lekarskich. Skupia się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz mięśni, nerwów i naczyń.

Ortopedia, jako dziedzina medycyny, obejmuje obszarem swych zainteresowań wszelkie schorzenia i zaburzenia w funkcjonowaniu układu ruchowego człowieka. Ortopeda zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją osób cierpiących na schorzenia kości, mięśni, stawów, etc. Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub zapobieganiem ich rozprzestrzeniania. W określonych przypadkach lekarz może prowadzić rehabilitację chorych, występować w charakterze eksperta w obszarze swojej specjalizacji, udzielać porad lekarskich, czy wydawać oficjalne orzeczenia na potrzeby instytucji i organów państwowych. Najwyższym celem osoby wykonującej zawód lekarza jest dbanie o stan zdrowia pacjentów – profesja ta wiąże się więc z wypełnianiem pewnego rodzaju misji społecznej, a jej podjęcie możliwe jest tylko i wyłącznie z powołania. Wysoki statut społeczny i powszechne poszanowanie dla zawodu lekarza wynagradza liczne poświęcenia i trudne warunki pracy z jakimi zmierzyć się musi osoba go podejmująca.

Lekarz ortopeda zajmuje się chorobami narządu ruchu. Ortopedia to bardzo szeroka dziedzina medycyny, obejmująca m.in. wady postawy, zmiany zwyrodnieniowe, wszelkiego rodzaju stany zapalne, zakażenia kości lub stawów, uszkodzenia nerwów obwodowych, choroby nowotworowe, występujące w obrębie narządu ruchu, schorzenia układu mięśniowego, choroby metaboliczne czy uwarunkowane genetycznie. Z ortopedią ściśle powiązana jest traumatologia (chirurgia urazowa), która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem, w tym również operacyjnym, wszelkiego rodzaju urazów: złamań, skręceń, zwichnięć kości, stawów, więzadeł, ścięgien.

Do lekarza ortopedy trafiają najczęściej pacjenci uskarżający się na ból, bo to właśnie on jest często pierwszym sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego. Najprostsze do zdiagnozowania są urazy (zwichnięcia, złamania, skręcenia), bo dają zazwyczaj jednoznaczne objawy. Inaczej jest w przypadku np. chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, których pierwsze symptomy są często nieswoiste m.in. ból w okolicy mostka, szumy uszne, migreny, drętwienie nóg.

Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, zapyta o przebyte choroby. Warto zabrać ze sobą wyniki dotychczas przeprowadzonych badań, np. zdjęcia rentgenowskie odcinków kręgosłupa (szyjnego, piersiowego czy lędźwiowego), na podstawie których ortopeda może ocenić stan kręgosłupa. W razie jakichkolwiek wątpliwości zleca badania, najczęściej RTG, badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny. Gdy jest to konieczne, może skierować pacjenta na jeszcze bardziej dokładne badania np. artrografię. To forma badania rezonansem magnetycznym, za pomocą której można zobaczyć szczegółowe struktury stawu. Artrografię zleca się np. przy schorzeniach związanych ze stawem barkowym lub stawem kolanowym. Innym dodatkowym badaniem jest densytometria – to pomiar gęstości mineralnej tkanki kostnej.

Ortopedia zajmuje się nie tylko diagnozowaniem chorób i urazów, ale też profilaktyką, szczególnie dzieci. Pierwsza wizyta u lekarza ortopedy powinna się odbyć kilka tygodni po porodzie. Badanie ma na celu wykluczenie dysplazji stawów biodrowych u noworodka. Jeśli lekarz będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, zleci wykonanie badania ultrasonograficznego. W późniejszym okresie na konsultacje do ortopedy trafiają dzieci z problemami wad postawy, np. z podejrzeniem skoliozy, lordozy czy płaskostopiem. Może zlecić on noszenie specjalistycznego obuwia lub skierować dziecko na zajęcia rehabilitacyjne.

Ortopedia to dział medycyny zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu człowieka. Specjalizacja ta ma na uwadze choroby i urazy: kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń.

Do chorób kości należą m.in. nabyta lub wrodzona upośledzona mineralizacja kości, która prowadzi do osłabienia ich struktury, deformacji, skrzywień, a w efekcie do licznych złamań i trudności w ich gojeniu. Chorobą najczęściej dotykającą stawów jest zapalenie spowodowane ich nadmiernym obciążeniem. Zapalenie stawów powoduje duże dolegliwości bólowe nasilające się przy wysiłku aktywującym dany staw.

Innym rodzajem schorzeń z jakimi można zwrócić się do ortopedy są wady kręgosłupa polegające na nadmiernym jego wygięciu do przodu w odcinku szyjnym i lędźwiowym (lordoza), do tyłu w odcinku piersiowym (kifoza) lub w bok (skolioza).

Ortopedia zajmuje się również leczeniem różnych urazów kości i stawów, wśród których wyróżnić można złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz stłuczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *