Coaching zawodowy

Lekarz o specjalizacji ortopeda

Medycyna to nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz o sposobach ich zapobiegania i leczenia. Za prekursora medycyny uważa się Hipokratesa. Podstawowe nauki medycyny to: Anatomia Biochemia Biofizyka Biologia medyczna Embriologia Fizjologia Histologia Immunologia Lekarzem może nazywać się każda osoba, która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń […]